Kurs - Side 7

Tid og sted: 28. apr. 2015 09:0015:00, Seminarrom 231, Helga Engs hus

28. april arrangerer vi et nytt pensjonskurs. På dette kurset vil du få mer kunnskap om folketrygd, tjenestepensjon, samordning av pensjoner, AFP og ikke minst pensjonsreformen. Vi ønsker medlemmer i alle aldergrupper velkommen! .

Tid og sted: 23. apr. 2015 08:0009:30, Lille Auditorium, Fysikkbygningen

6-timers dagen har vært oppe til diskusjon flere ganger de siste tiårene, men ingenting har skjedd. Tvert i mot åpnes det nå for lengre arbeidsdager som et resultat av at Arbeidsmiljøloven endres. .

Tid og sted: 18. mars 2015 16:1518:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

NTL UiO vil avholde sitt årsmøte 18. mars i aud 2, Georg Sverdrups hus

Det vil bli servering av wraps og mineralvann i kjelleren nedenfor auditoriet før møtet. Servering starter kl 15:15. Innledning ved Ingrid Wergeland (Manifest Analyse) om hvorfor Fellesskap fungerer, kl 15:30. Årsmøtet begynner kl 16.15 til ca 18.30.

 

Tid og sted: 20. mars 2013 16:0018:00, Aud 2, Georg Sverdrups hus (UB)
Tid og sted: 7. mars 2012 16:1518:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Servering av pizza fra kl 16.00

Tid og sted: 23. mars 2011 16:1518:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Forbundsleder John Leirvaag vil orientere om aktuelle saker i NTL.

Pizzaservering fra kl 16.00!

Tid og sted: 24. mars 2010 16:0019:00, Helga Engs hus, Aud. 2

I henhold til innkallinger, sendt pr. e-post, 19. februar og 17. mars avholdes NTL UiOs årsmøte 24. mars 2010. Alle medlemmer er velkomne. 1. nestleder i NTL og medlem av Handlingsromutvalget, Anita K. Solhaug redegjør for handlingsromutvalgets arbeid. Det blir også behandling av foreningens forslag til NTLs landsmøte 2010.