Kurs - Side 5

Tid og sted: 25. okt. 2016 09:0012:00, Helga Engs hus, Aud U35

Blant universitetene i Norge, har Universitetet i Oslo høyest andel midlertidig ansatte med 20 prosent. Andelen i norsk arbeidsliv totalt er på under 10 prosent (tall fra 2015).

NTL mener at «faste ansettelser sikrer kompetanse og kontinuitet på arbeidsplassen, og gir trygghet for arbeidstakerne. Vi ønsker at andelen midlertidige tilsatte må reduseres, og bruken av konsulenter og innleide fra bemanningsbyråer begrenses. NTL vil motsette seg endringer av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som gjør det lettere å ansette midlertidig (fra prinsipp og handlingsprogrammet).

Tid og sted: 8. juni 2016 15:0017:00, Fysikkbygget, Blindern
Tid og sted: 20. apr. 2016 11:3012:30, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2
Tid og sted: 16. mars 2016 16:1518:30, Helga Engs hus, Auditorium 3

Før årsmøtet starter kl 16.15, inviteres alle våre medlemmer til faglig innledning om pensjon i offentlig sektor.

Tid og sted: 1. des. 2015 11:3013:00, Helga Engs hus Auditorium U35

NTL mener at en sterk offentlig sektor er en forutsetning for å sikre rettferdig fordeling av verdiskapningen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Offentlige midler skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt hos private tjenestetilbydere (fra NTL’s prinsipp og handlingsprogrammet).

Tid og sted: 11. nov. 2015 16:0018:00, Helga Engs hus, auditorium U35

I forbindelse med Palestinakomiteen Blindern sin solidaritetskampanje "Right2education", vil studieutvalget i NTL UiO være medarrangør på et debattmøte om akademisk boikott av Israel.

Tid og sted: 11. nov. 2015 09:0012:00, Undervisningsrom 3 i Georg Sverdrups hus

Samlingen for medlemmer av Innstillings- og tilsettingsråd har blitt utsatt og ny dato er nå fastsatt. Påmeldingsfrist 9. November!

Tid og sted: 8. okt. 2015 11:0013:00, Seminarrom U36, Helga Engs hus

Studieutvalget i NTL UiO inviterer til kortkurs i hovedtariffoppgjøret. Hva forhandles det om, og hva vil bli viktige saker i kommende hovedtariffoppgjør?

Tid og sted: 22. sep. 2015 17:00, ved Domkirken på Stortorvet

Fra Torgslaget 1821 via Thrane, Fjørtoft, fagbevegelse, antifascisme, kvinnekamp – til kampen mot Verdensbanken 2002.

Tid og sted: 20. mai 2015 11:3013:00, Lille Auditorium, Fysikkbygningen

Liberalisering av verdensøkonomien har ført til at kapital- og markedskreftene har styrket seg. NTL vil arbeide for en strengere regulering av finansmarkedet og går mot internasjonale handelsavtaler som legger opp til å styrke kommersielle tjenesteyting på bekostning av det offentlige.