Kurs - Side 4

Tid og sted: 20. apr. 2018 08:1510:00, Eilert Sundts hus, auditorium 5

NTL UiO inviterer medlemmer til frokostmøte om forslag til ny offentlig tjenestepensjon som skal til uravstemming fredag 20. april kl 8.15-10.00.

 

Tid og sted: 20. mars 2018 16:1518:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Signert protokoll fra årsmøtet 2018

Tid og sted: 16. mars 2018 12:0014:00, Vilhelm Bjerknes' hus Auditorium 2

Kom på lunsjmøte og lær mer om hvilke regler som gjelder for fleksitid og overtid. 

Ta med matpakke - vi serverer kaffe og te. Ingen påmelding - åpent for alle!

Tid og sted: 6. mars 2018 09:0011:00, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2
Tid og sted: 5. feb. 2018 11:3012:30, Eilert Sundts hus, B-blokka: Seminarrom 529
Tid og sted: 1. feb. 2018 09:0015:00, Kristine Bonnevies hus Seminarrom 3213

1. februar arrangerer vi et nytt kurs med Statens pensjonskasse. På dette kurset vil du få mer kunnskap om folketrygd, forberedelse til pensjonsalderen, alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell, tjenestepensjon i Statens pensjonskasse, AFP, alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon, boliglån og skatt. Vi ønsker medlemmer i alle aldergrupper velkommen! 

Tid og sted: 15. des. 2017 09:0011:00, Seminarrom 204, Georg Morgenstiernes hus

Medbestemmelsesbarometeret 2017 fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at hele 46 % i staten mener at de bestemmer mindre over sin egen hverdag nå enn før. Dette er 9 % mer enn i privat sektor. Ved universiteter og høgskoler er de 36 % som mener at arbeidslivet går i en mer autoritær retning.

Tid og sted: 23. nov. 2017 09:0012:00, Helga Engs hus, seminarrom 232

Synes du det er skummelt å snakke i forsamlinger, eller føler du dine meninger ikke blir hørt? Kom på kurs med NTL og lær å ta ordet!

Tid og sted: 1. nov. 2017 08:1509:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

NTL fyller 70 år, og NTL UiO inviterer i den anledning til åpent frokostseminar på Blindern med bakevarer, kaffe og foredrag av leder i Manifest Tankesmie, Magnus E. Marsdal.  

Tid og sted: 14. juni 2017 12:0015:00, Blindern, Helga Engs hus, seminarrom 231

NTL UiO har gleden av å invitere til møte om varsling og ytringsfrihet.