Kurs - Fra hjemmekontor til fysisk arbeidsplass

Studieutvalget ved NTL UiO inviterer til kurs om arbeidstid under en pandemi og overgangen fysisk arbeidsplass med forbundssekretær Thomas Sandvik. 

Presentasjon fra kurset

Det siste året har for mange vært preget av mye usikkerhet rundt arbeidstid, og nå hvordan vi skal ta tilbake den fysiske hverdagen igjen. NTL UiO har derfor invitert forbundssekretær Thomas Sandvik til å snakke om noen av utfordringene som har oppstått den siste perioden.

  • Kjernetid -når kan arbeidsgiver forvente at man er tilgjengelig nå som hverdagen er mer fleksibel?
  • Hvordan gjennomfører vi hybridmøter, hvordan skal vi informere om det? Er vi fullstendig tilbake, eller bør man legge til rette for hybridmøter fremover?
  • Fleksitid eller overtid, hva er hva?
  • Grensesetting -når er det greit å logge av hjemmekontoret?
  • Har vi rett til å være med og bestemme om vi skal ha hjemmekontor?
  • Hvordan skal hjemmekontor følges opp av lokale ledere med tanke på å ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.
  • Hvilke forsikringer dekker skader i hjemmet. Har arbeidsgiver et ansvar når vi sitter hjemme?

Kurset vil gjennomføres med fysisk oppmøte på Helga Engs hus og streames over zoom. Alle påmeldte vil få tilsendt zoom-lenke til kurset én dag før. 

Påmleding til kurset her

Arrangør

NTL UiO
Publisert 6. okt. 2021 13:18 - Sist endret 3. nov. 2021 12:43