Kurs om Statsansattloven

Velkommen til halvdagskurs med forbundssekretær Siv-Anita Hagen!

Nestleder i NTL UiO Marianne Midthus Østby innleder kort om det nye personalreglementet ved UiO.

På kurset vil du kunne lære mer om blant annet hjemmel for midlertidighet, oppsigelsessaker, ansettelsesrådets rolle og administrative ansettelser. 

Det vil settes av tid til spørsmål og diskusjon.

Kurset avsluttes med felles lunsj.

Påmelding her: https://nettskjema.no/a/139598

Vel møtt!

Publisert 13. feb. 2020 14:09 - Sist endret 17. feb. 2020 15:29