Lunsjmøte: Kan vi bruke maskinlæring i offentlig saksbehandling?

Ta med matpakke og kom på et interessant lunsjmøte om automatisering av saksbehandling med professor emeritus Arild Johan Jansen. 

Foto: Colourbox.com

Foredraget vil kort forklare prinsipper for automatisering av saksbehandlingsprosessene gjennom digitalisering av både datainnsamling og konkrete beslutningsprosesser. Videre gis det en kort introduksjon til maskinlæring og begrepet kunstig intelligens (AI), og drøfte noen viktige utfordringer ved bruk av slike teknikker.  Sentrale spørsmål som drøftes er :

  •  Hvordan kan vi bruke teknikker fra maskinlæring i saksbehandlingsprosessene
  • Truer bruk av maskinlæring rettsikkerheten
  • Hva skjer med menneskelig læring når ML-robotene overtar manuelle oppgaver og hvordan skal (kan?) vi styre robotene

Arild Johan Jansen er professor emeritus i forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo og har undervist og forsket med den elektroniske forvaltningen i 40 år.

Ta med matpakke, vi serverer kaffe, te og vafler!

Publisert 12. des. 2019 13:18 - Sist endret 25. feb. 2020 19:33