Hovedtariffopgjøret på 1-2-3

NTL UiO inviterer alle våre medlemmer til kurs med forbundssekretær Thomas Sandvik om hovedtariffoppgjøret tirsdag 5. mai kl 10-11.

Corona-situasjonen har rammet Norge hardt, og heller ikke tariffoppgjøret vil gå upåvirket av dette. I første omgang er forhandlingene skjøvet til i høst, og det vil antagelig være mindre penger til fordeling enn ellers. Men tariffoppgjøret handler om mer enn lønn, og Thomas tar oss gjennom andre viktige punkter under Fellesavtalen, som arbeidstid og overtid, tillegg, godskrivningsregler m.m. Vi vil også snakke om hvordan oppgjøret fungerer, hva vi kan vente oss i år, og hva NTL vil vektlegge i årets forhandlinger.

Lysark fra presentasjonen tilgjengelig her.

 

Publisert 11. mai 2020 14:38 - Sist endret 11. mai 2020 14:56