2018

Tidligere

Tid og sted: 20. apr. 2018 08:15 - 10:00, Eilert Sundts hus, auditorium 5

NTL UiO inviterer medlemmer til frokostmøte om forslag til ny offentlig tjenestepensjon som skal til uravstemming fredag 20. april kl 8.15-10.00.

 

Tid og sted: 16. mars 2018 12:00 - 14:00, Vilhelm Bjerknes' hus Auditorium 2

Kom på lunsjmøte og lær mer om hvilke regler som gjelder for fleksitid og overtid. 

Ta med matpakke - vi serverer kaffe og te. Ingen påmelding - åpent for alle!

Tid og sted: 6. mars 2018 09:00 - 11:00, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2
Tid og sted: 5. feb. 2018 11:30 - 12:30, Eilert Sundts hus, B-blokka: Seminarrom 529
Tid og sted: 1. feb. 2018 09:00 - 15:00, Kristine Bonnevies hus Seminarrom 3213

1. februar arrangerer vi et nytt kurs med Statens pensjonskasse. På dette kurset vil du få mer kunnskap om folketrygd, forberedelse til pensjonsalderen, alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell, tjenestepensjon i Statens pensjonskasse, AFP, alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon, boliglån og skatt. Vi ønsker medlemmer i alle aldergrupper velkommen!