Si fra – hva skjer når vi varsler?

NTL UiO har gleden av å invitere til møte om varsling og ytringsfrihet.

For at vi som arbeidere skal ha et trygt arbeidsmiljø må vi vite at vi kan si fra om kritikkverdige forhold uten å risikere negative konsekvenser for den som varsler. Retten til  å melde fra skal bli ivaretatt i et varslingssystem, som skal verne varsleren, og som skal sørge for at varslingssaker blir undersøkt. På UiO har dette blitt løftet frem i en Si fra-kampanje der både ansatte og studenter blir oppfordret til å varsle om kritikkverdide forhold. Studieutvalget inviterer til møte om varsling og ytringsfrihet for å se nærmere på  hva vet vi om varsling, både i arbeidslivet generelt, og på UiO. Er det slik at det er trygt å varsle, og hvordan blir varsling fulgt opp? Kom på møte og lær om varsling, det blir også muligheter til å stille spørsmål underveis.

 

Program:

12.00-12.30: NTL inviterer til lunsj

12.30-13.30: Sissel Trygstad, forskningssjef i Fafo, presenterer rapporten "Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016"

13:30-14:00: Yngve Hafting, fungerende hovedvernombud UiO, kommenterer rapporten og snakker om erfaringer og utfordringer ved UiO

14:00-14:45: Berit Hernes Bakke, avdeling for personalstøtte ved UiO, forteller om varslingsrutinene ved UiO

14:45-15:00: Avslutning

 

Det vil bli tid til spørsmål etter hver bolk.

 

Påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/varsling.html

 

Velkommen!

 

Publisert 18. mai 2017 15:15 - Sist endret 2. juni 2017 13:03