Norsk arbeidsliv ved et veiskille?

Medbestemmelsesbarometeret 2017 fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at hele 46 % i staten mener at de bestemmer mindre over sin egen hverdag nå enn før. Dette er 9 % mer enn i privat sektor. Ved universiteter og høgskoler er de 36 % som mener at arbeidslivet går i en mer autoritær retning.

NTL UiO inviterer til seminar om HR. 

Har endringen fra ”tradisjonell personalpolitikk” til HR- ledelse betydd en faktisk endring av ledelsesformer og styring i staten, eller er det kun et navneskifte?

Stein Stugu fra De Facto, et kunnskapssenter for fagorganiserte, kommer for å presentere sin nye bok "Du har sparken!" og fortelle mer om systemet og ideologien bak HR - og hvordan fagforeninger kan møte det.

Vi serverer kaffe og te, vel møtt!

Påmeldingsfristen er 12. desember. Gå til nettskjema for å melde deg på: https://skjema.uio.no/90432 

Publisert 21. nov. 2017 13:42 - Sist endret 11. des. 2017 09:51