Lyst å lære mer om midlertidighet?

Blant universitetene i Norge, har Universitetet i Oslo høyest andel midlertidig ansatte med 20 prosent. Andelen i norsk arbeidsliv totalt er på under 10 prosent (tall fra 2015).

NTL mener at «faste ansettelser sikrer kompetanse og kontinuitet på arbeidsplassen, og gir trygghet for arbeidstakerne. Vi ønsker at andelen midlertidige tilsatte må reduseres, og bruken av konsulenter og innleide fra bemanningsbyråer begrenses. NTL vil motsette seg endringer av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som gjør det lettere å ansette midlertidig (fra prinsipp og handlingsprogrammet).

Studieutvalget arrangerer sammen med NTL UNG halvdagskurs om midlertidighet. Kom og hør forbundssekretær i NTL Heidi Hoksnes Sørli innlede om bruken av midlertidige tilsettinger i staten, ved UiO og hvilke rettigheter vi har i lov og avtaleverk. Kurset avsluttes med felles lunsj.

NY FRIST torsdag 20.oktober:  https://nettskjema.uio.no/answer/75284.html Det er bindende påmelding.

Publisert 13. sep. 2016 13:34 - Sist endret 17. okt. 2016 13:45