Velferdsprofitørene - om penger, makt og propaganda

NTL mener at en sterk offentlig sektor er en forutsetning for å sikre rettferdig fordeling av verdiskapningen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Offentlige midler skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt hos private tjenestetilbydere (fra NTL’s prinsipp og handlingsprogrammet).

Målet om profittfrie velferdstjenester har fått bred politisk støtte under valgkampen. Vi har samtidig kunnet lese om Westerdals som har tatt ut over 100 millioner i skolepenger og statsstøtte, og om brødreparet bak asylmottaksselskapet HERO AS som tjener millioner på økningen av antall flyktninger. Hvem er disse velferdsprofitørene og klarer vi oss uten dem? Hvordan har vi endt opp her og hva kan vi gjøre?

Tittelen på møte er hentet fra boka "Velferdsprofitørene" og vi er heldige og har fått forfatteren Linn Herning fra For Velfersstaten til å holde innledning til lunsjmøte 1. desember.

Kom på lunsjmøte og lær mer! Ta med matpakke – vi serverer kaffe og te. Ingen påmelding – åpent for alle.

Publisert 16. nov. 2015 12:43 - Sist endret 27. nov. 2015 16:11