TTIP og TISA - en trussel mot demokratiet?

Liberalisering av verdensøkonomien har ført til at kapital- og markedskreftene har styrket seg. NTL vil arbeide for en strengere regulering av finansmarkedet og går mot internasjonale handelsavtaler som legger opp til å styrke kommersielle tjenesteyting på bekostning av det offentlige.

Det pågår forhandlinger om en omfattende handelsavtale mellom USA og EU – bedre kjent som TTIP. Denne avtalen vil påvirke Norge gjennom EØS. TTIP vil favorisere en transatlantisk elite og store multinasjonale selskaper. Les mer på ttip.no.

Frihandelsavtalen for tjenester, TISA, forhandles frem med stor grad av hemmelighold, med Norge som aktiv pådriver. Kritikerne frykter at avtalen vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. Les mer på tisa.no.

Leder i Attac Norge Petter Slaatrem Titland innleder.

Kom på lunsjmøte og lær mer! Ta med matpakke – vi serverer kaffe og te. Ingen påmelding – åpent for alle.

Publisert 7. mai 2015 12:19