Sekstimersdagen - en utopi?

6-timers dagen har vært oppe til diskusjon flere ganger de siste tiårene, men ingenting har skjedd. Tvert i mot åpnes det nå for lengre arbeidsdager som et resultat av at Arbeidsmiljøloven endres. .

NTL har lenge jobbet for at 6-timers dagen skal bli en realitet, kom på temamøte Torsdag 23. april og finn ut mer om hvorfor vi ønsker dette og hva det vil bety. Forbundssekretær i NTL Julie Lødrup innleder.

Ta med deg en kollega og kom!

Det serveres kaffe og te. Ingen påmelding - åpent for alle.

Arrangør

Studieutvalget, NTL UiO
Publisert 13. apr. 2015 08:05