Akademisk boikott av Israel, et effektivt virkemiddel for å bekjempe Israels okkupasjon av palestinske områder?

I forbindelse med Palestinakomiteen Blindern sin solidaritetskampanje "Right2education", vil studieutvalget i NTL UiO være medarrangør på et debattmøte om akademisk boikott av Israel.

Hva menes med akademisk boikott og hvilken effekt vil en eventuell boikott ha? Er boikott sensur og er det egentlig riktig virkemiddel i den ikkevoldelige kampen mot Israels okkupasjon?

 

Til å delta i debatten har vi fått med oss:

  • Vanja Alling, leder i Akulbi - samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel
  • Anja Sletteland, samfunnsgeograf og stipendiat ved samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO, skriver for tiden på sin avhandling om USAs tilnærming til Israel-Palestinakonflikten
  • Nils A Butenschøn, professor i statsvitenskap ved Norsk senter for Menneskerettigheter, Juridisk fakultet, UiO. Har skrevet flere bøker om Israel og Palestina.

 

Vel møtt!

Publisert 3. nov. 2015 14:15 - Sist endret 5. nov. 2015 15:36