2015

Tidligere

Tid og sted: 1. des. 2015 11:3013:00, Helga Engs hus Auditorium U35

NTL mener at en sterk offentlig sektor er en forutsetning for å sikre rettferdig fordeling av verdiskapningen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Offentlige midler skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt hos private tjenestetilbydere (fra NTL’s prinsipp og handlingsprogrammet).

Tid og sted: 11. nov. 2015 16:0018:00, Helga Engs hus, auditorium U35

I forbindelse med Palestinakomiteen Blindern sin solidaritetskampanje "Right2education", vil studieutvalget i NTL UiO være medarrangør på et debattmøte om akademisk boikott av Israel.

Tid og sted: 11. nov. 2015 09:0012:00, Undervisningsrom 3 i Georg Sverdrups hus

Samlingen for medlemmer av Innstillings- og tilsettingsråd har blitt utsatt og ny dato er nå fastsatt. Påmeldingsfrist 9. November!

Tid og sted: 8. okt. 2015 11:0013:00, Seminarrom U36, Helga Engs hus

Studieutvalget i NTL UiO inviterer til kortkurs i hovedtariffoppgjøret. Hva forhandles det om, og hva vil bli viktige saker i kommende hovedtariffoppgjør?

Tid og sted: 22. sep. 2015 17:00, ved Domkirken på Stortorvet

Fra Torgslaget 1821 via Thrane, Fjørtoft, fagbevegelse, antifascisme, kvinnekamp – til kampen mot Verdensbanken 2002.

Tid og sted: 20. mai 2015 11:3013:00, Lille Auditorium, Fysikkbygningen

Liberalisering av verdensøkonomien har ført til at kapital- og markedskreftene har styrket seg. NTL vil arbeide for en strengere regulering av finansmarkedet og går mot internasjonale handelsavtaler som legger opp til å styrke kommersielle tjenesteyting på bekostning av det offentlige.

Tid og sted: 28. apr. 2015 09:0015:00, Seminarrom 231, Helga Engs hus

28. april arrangerer vi et nytt pensjonskurs. På dette kurset vil du få mer kunnskap om folketrygd, tjenestepensjon, samordning av pensjoner, AFP og ikke minst pensjonsreformen. Vi ønsker medlemmer i alle aldergrupper velkommen! .

Tid og sted: 23. apr. 2015 08:0009:30, Lille Auditorium, Fysikkbygningen

6-timers dagen har vært oppe til diskusjon flere ganger de siste tiårene, men ingenting har skjedd. Tvert i mot åpnes det nå for lengre arbeidsdager som et resultat av at Arbeidsmiljøloven endres. .