Benforskningssymposiet 2013

Torsdag 28. november

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

LAST NED DETALSJERT PROGRAM HER

12:00 Velkommen!
Professor Unni Syversen, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU og avdeling for endokrinologi, St. Olavs hospital

Presentasjon av doktorgrad og oversiktsforedrag:
Møteleder Unni Syversen

 • Postdoc Mats Mosti, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU.
 • Professor Erik F. Eriksen, Oslo Universitetssykehus, Aker.

13:30 Basalforsknings-sesjon:
Møteleder Erik Fink Eriksen

 • Postdoc Esben Østrup, Department of Biomaterials University of Oslo.
 • PhD-stipendiat Lene B. Solberg, Division of Pathology, Oslo University. Hospital HF Rikshospitalet.
 • Professor Jan Gordeladze, Department of Biochemistry, Institute of Basic Medical Research, University of Oslo.
 • PhD-stipendiat Helen Pullisaar, Avd for biomaterialer, Institutt for klinisk odontologi, UiO.
 • Dr. Philos Therese Standal, IKM, NTNU

 15:00 Basalforsknings-sesjon:
Møteleder: Professor Janne Reseland, Avd for biomaterialer,Institutt for klinisk odontologi, UiO

 • PhD-stipendiat Kristin Aasarød, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU
 • Forsker Sjur Reppe, Klinisk kjemisk avdeling Oslo universitetssykehus,Ullevål sykehus
 • Professor Kaare Gautvik, Klinisk kjemisk avdeling Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
 • PhD- stipendiat Tormod Krüger, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Institutt for klinisk odontologi, UiO

16:20 Klinisk og epidemiologisk forskning
Møteleder: Dr. med Johan Halse, Avdeling for endokrinologi, Akershus universitetssykehus

 • Assistentlege, PhD Åshild Bjørnerem, Kvinneklinikken,Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Professor Haakon Meyer, Folkehelseinstituttet
 • Forsker Tone K. Omsland, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Nasjonalt folkehelseinsitutt.
 • Professor Glenn Haugeberg, Agder Universitet og Avdeling for reumatologi, Sørlandet sykehus, Kristiansand
 • Forsker Kristin Holvik, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt.
 • Førsteamanuensis Bente B. Herlofsson, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Institutt for klinisk odontologi, UiO.
 • PhD-stipendiat Daysi Duarte Sosa, Avdeling for endokrinologi; Oslo Universitetssykehus Aker.
 • Professor Glenn Haugeberg.
 • Professor Erik F. Eriksen, Oslo Universitetssykehus, Aker

19:45 Middag

 

 

Seminaret arrangeres av flere legemiddelfirmaer og programmet er utarbeidet i samarbeid med Unni Syversen og Erik Fink Eriksen.

 

 

Kontakt

Emneord: osteoblast, fracture, TiO2, Skeletal, osteoporose, ben, osteocytter, osteoblaster
Publisert 18. okt. 2013 10:16 - Sist endret 27. nov. 2013 11:49