Norsk Selskap for Benforskning

Norsk Selskap for Benforskning er en interesseforening for norske benforskere.

Vi jobber for et økt interaksjon både internt mellom benforskere og eksternt utad mot andre fagfelt.

En vikitg del av vårt arbeid er å arrangere det årlige symposiet for norske benforskere og andre aktuelle aktører.

 

 

 

 

Publisert 4. jan. 2013 14:12 - Sist endret 3. mars 2015 12:36