Styre

Preses:

Per Dahl (professor, UiS)
e-post: per.dahl@uis.no
 

Sekretær og kasserer: 

Astrid Kvalbein (postdoktor, UiO)
e-post: astrid.kvalbein@imv.uio.no
 

Styremedlemmer:

Gjertrud Pedersen (nestleder, førsteamanuensis, NMH)
e-post: Gjertrud.Pedersen@nmh.no 

Ingrid Loe Dalaker (førsteamnuensis, Barratt Due Institutt)
e-post: ingridloedalaker@gmail.com

Arnulf Christian Mattes (førsteamanuensis, UiB)
e-post:  arnulf.mattes@uib.no

 

 

Publisert 5. jan. 2012 14:47 - Sist endret 6. apr. 2017 15:30