Nyheter

 

 

 

Tidligere

Tid: 3. des. 2014 - 1. okt. 2015
Tid: 4. nov. 2013 - 30. apr. 2014

Årets utgave av Studia Musicologica Norvegica har kommet ut 21. oktober. Du får tilgang til tidsskriftets elektroniske versjon på Universitetsforlagets tidsskriftsdatabase idunn.no. Tidskriftets trykte versjon er tilsendt abonnentene. 

Studia Musicologica Norvegica er et fagfellebasert tidsskrift for musikkforskere i alle disipliner og publiserer på engelsk og norsk. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Norsk musikkforskerlag og med støtte fra Norges forskningsråd. Redaksjonen består av redaktør Arnulf Christian Mattes (UiO) og et redaksjonelt komité bestående av Tomi Mäkelä (UiB/Univ. Halle), Lise Karin Meling (UiS) og Peter Edwards (UiO).

 

Tid: 4. nov. 2013 - 31. mars 2014

Fristen for innsendelse av artikler til Studia Musicologica Norvegica Nr. 40 er 30. mars 2014.

Manuskripter sendes til redaksjonssekretær Thomas Erma Møller: t.e.moller@imv.uio.no. Forfatterveiledningen kan lastes ned fra tidsskriftets webside.  

I tillegg til vitenskapelige artikler ønsker redaksjonen velkommen de mer eksplorative essayene. Vi tar også gjerne imot anmeldelser av kritiske noteedisjoner og nyutgivelser av historiske musikkinnspillinger. Vi ønsker videre å utvide neste nummer med en seksjon som inneholder rapporter fra konferanser og symposier.