Forsiden

Norsk musikkforskerlag er fellesorganisasjonen for musikkforskere i Norge. Foreningen arbeider for et bredt faglig fellesskap og arrangerer faglige konferanser og møter. Foreningen representerer Norge i nordisk sammenheng i forbindelse med de jevnlige nordiske musikkforskermøtene. 

Norsk musikkforskerlag

Medlemskap er åpen for alle som ønsker å støtte lagets virksomhet. Abonnement på årsskriftet er innregnet i kontingenten.

Studia Musicologica Norvegica

Musikkforskerlaget utgir det fagfellebaserte tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica (Norwegian Journal of Musicology) i samarbeid med Universitetsforlaget og med publiseringsstøtte fra NFR. Tidsskriftet utkommer for tiden med ett nummer i høst hvert år. 

Nyheter