NGF Oslo - 3. november 2011, kl. 19:00

Snorre Olaussen (UNIS): Geologiske og geofysiske resultater fra Longyearbyen CO2 Laboratorie (UNIS), Adventdalen, Svalbard.

I dette foredraget vil status av de geologiske og geofysiske studier utført ved Longyearbyen CO2 laboratoriet (LYB CO2 LAB), UNIS bli presentert.

LYB CO2 LAB har i alt boret seks brønner; to nær flyplassen i Longyearbyen og fire ved den gamle Nordlysstasjonen i Adventdalen. Brønnene er boret med tradisjonell diamantboring det vil si full kjerneboring. Den dypeste brønnen har penetrert nedre kritt til øvre trias strata og er boret ned til TD ved 970m. Foruten sedimentologisk logging er det utført petrologiske, petrofysiske og bergmekaniske studier. Konvensjonell 2D og VSP seismikk er innsamlet og tolket. I tillegg er geofoner plassert i en brønn ved ca. 200 meters dyp samt i 5 grunne 10-15m dype hull for mikroseismiske studier. Reservoaret eller nedre akvifer på 670 til 970m er en lav permeabel og moderat porøsitets enhet, (“an unconventional reservoir or tight reservoir”). Testing med vann under trykk har gitt store overraskelser. Nedre akvifer (triasiske sandsteiner) hadde en effektiv test permeabilitet på nær 40mD.m og et undertrykk på mer enn 50 bar og viste seg å være et begrenset geologisk segment. Øvre akvifer derimot hadde et overtrykk på 2 bar og en test permeabilitet på over 1000mD.m i et lateralt åpent system. Forsøkene vi gjør ved LYB CO2 LAB kan på mange måter sammenlignes med det gasselskapene gjør for å hente ut skifergass. Der gasselskapene sprekker opp formasjoner for å få naturgass ut, gjør LYB CO2 LAB det samme med det formål og “pumpe” inn fluider i dette tilfelle vann og på sikt CO2.

Plakat JPG PDF

Foredraget holdes i Auditorium 1,
Institutt for geofag, Blindern. Kart.

Tidspunkt: kl. 19:00

Enkel bevertning etter møtet

Oppdatert: 31.10.2011

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost:

Tilbake