NGFs ekskursjon, lørdag 30. april 2022.

«Geologiekskursjon til alunskiferfeltet ved Øyeren»
ledet av geolog Tormod Sæther

Interessert må komme seg til møtepunktet med egen bil. Vi kan prøve å få til «kameratkjøring», dvs de som har plass i egen bil til passasjerer tar kontakt med meg (h.a.nakrem@nhm.uio.no) slik at vi kan lage en liste over ledige passasjerplasser og interesserte deltakere som ikke har egen bil.
Da får vi en oversikt over antall deltakere og antall biler.

PS: Alle må sende meg (h.a.nakrem@nhm.uio.no) en epost som påmelding slik at vi vet hvor mange som kommer (parkeringsplass....).

Oppmøte kl 10:00: Brattlivegen 50, helt i sørenden av Rælingen kommune.

  • Alunskiferfeltet dekker ca 1 km2 og sto tidligere på NGUs Norgeskart. Mye av skiferen dekkes av dyrket mark, men relativt mange blotninger langs kantene rundt.
  • Begrenses av forkastning(er) mot vest, men gode udeformerte eksponeringer ned mot strandkanten av Øyeren viser et stratigrafisk fall på 15 -200 i østlig retning, dvs ut mot Øyeren.
  • Kan den 35 km lange N-S orienterte Øyeren representere en halvgrabenstruktur med bevart alunskifer……en  parallell til Oslofjorden? Alunskiferfeltet her er kanskje viktigere strukturelt enn stratigrafisk?
  • En godt eksponert permisk camptonittgang  kutter gjennom skiferen.
  • På 18-hundretallet ble det laget ei gruvesjakt gjennom skiferen.  «Initiativtagerne» håpet visstnok på å finne kull der!! Gruvesjakta er godt synlig, men nå fylt av vann. Mannen som grov etter køl på Teien (PDF)
  • Få fossiler å finne, men mange linseformede noduler, …. noen kanskje utfelt rundt et fossil? Eller fylt med svovelkis?
  • Antatt alder på skiferen: Tidlig kambrium? Etasje 2 i følge Holtedahl.
  • I en alder av 22 år publiserte Olaf Holtedahl et av sine første geologiske arbeider: «Alunskiferfeltet ved Øieren», 1907: NGU nr 45. Holtedahl nevner også Øyeren i sin "Norges geologi" fra 1953. Se også Arne Bjørlykkes artikkel om Holtedahl (GEO nr 5, 2020).

Preliminær plan for dagen, med kart og mer informasjon (PDF).

 

Oppdatert: 01.05.2022

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost:

Tilbake