NGF Oslo -Torsdag 12. oktober 2017 - kl. 17:00

Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus , øvre Blindern (UiO)

Lis Allaart (PhD stipendiat, Universitetet i Tromsø)

"Isbredetektiven på Svalbard"

Viten om klima tilbake i tid er svært viktig for forståelsen av dagens klima og forutsigelsen av fremtidige klimaendringer. Svalbards beliggenhet på kanten av Polhavet muliggjør undersøkelser av tilbakekoblingsmekanismer mellom temperaturvariasjoner i atmosfæren/havstrømmer og utbredelsen av ismasser på land. Detaljert rekonstruksjon av brevariasjoner og klimaendringer i Holosen (de siste ca. 11.700 år) kan oppnås fra ulike klimaarkiv fra land og hav - slik som sedimentkjerner og landskapsformer.
Formidlingskonseptet "Isbredetektiven" ble utviklet for å formidle glasialgeologiske undersøkelser på Svalbard til elever primært på videregående skole. NGF medlemmene i Oslo vil denne kvelden bli invitert med "behind the scenes" til isbredetektivens arbeid - både i felt og i formidlingsarbeidet.

Teltcamp i Trygghamna, Svalbard, juli 2016 Marine sedimentkjerner fra Wijdefjorden, Svalbard, juli 2017, kuttes opp i biter på 1 m
På tur tilbake til basen etter en lang dag, Bohemannflya, Svalbard, august 2017 Lakustrine sedimentkjerner tas fra Coraholmen, Ekmanfjorden, Svalbard, august 2017

(Foto: Lis Allaart)

Pekere:
Intervju med Geoforskning (http://geoforskning.no/ 9-nyheter/ 1516-en-aktiv-formidler
Formidlingsturné med Framsenteret:
(http:// www.framsenteret.no/ forskerne-kommer-2017.60237 64-146437.html#.WalUF8l2eU k)

Download poster : PDF / JPG

Sted: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus , øvre Blindern (UiO)Finn fram på Øvre Blindern: http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl13/

(NB: kl. 17.00)

Oppdatert: 20.09.2017

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost:

Tilbake