NGF Oslo -Torsdag 2. november 2017 - kl. 19:00

Steinar Kleppe (Nordic Mining):

Burde Norge føle et ansvar for å produsere mineraler - og hvor enkelt er det egentlig?
Mineralressurser ligger der de ligger, og vi mennesker kan velge om vi ønsker å utnytte dem eller ikke.  Et ubestridelig faktum er at en verden i utvikling har et stadig større behov for mineralske råstoffer som i stor grad må komme fra en gruve et eller annet sted. Vi må reflektere over hvor heldige vi er som i løpet av de siste 1500 millioner år har fått hjelp av de geologiske prosessene til å plassere en forekomst som Engebøfjellet rett ved en dyp fjord så nære Nordsjøen og det vestlige markedet.  I Norge er vi i stand til å gjennomføre gruvedrift på en fornuftig måte, og sier vi ‘nei’ til gruvedrift i Norge sier vi samtidig ‘ja’ til gruvedrift i et annet land der miljø- og menneskehensyn ikke nødvendigvis er like gode. Burde vi føle et ansvar?
Gruvedrift handler om mye mer enn å finne en god forekomst og plukke ut de verdifulle mineralene.  Produktet en produserer skal være rent nok, men en har ikke råd til å kaste bort for mye av det. Mange produkter må også være av en viss kornstørrelse, men her er ikke alltid geologien på lag med en.  Med forventninger til produksjonsvolum er også tiden for håndskeiding forbi i den vestlige verden. Hva er de tekniske utfordringene ved mineralprosessering?

Download poster : PDF / JPG

Sted: Institutt for geofag, Blindern

Oppdatert: 25.10.2017

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost:

Tilbake