NGF Oslo - Torsdag 12. mai 2022 - kl. 19:00, Institutt for geofag, Blindern.

Bjørgunn Heggem Dalslåen (Institutt for geofag): "Det sørlige Trondheimsfeltet - en historie om riftbassenger, undersjøisk vulkanisme og kollisjon - og utviklingen i Iapetushavet"

Trondheimsfeltet er et av de klassiske områdene i Norsk geologi, kjent for sine ofiolitter og overliggende fossilførende lag. Disse fossilene knytter dannelsen av ofiolittene og de overliggende bergartene til den Nord-Amerikanske platen, der de ble dannet over en subduksjonssone for omtrent 500-480 millioner år siden. Den sørvestre delen av Trondheimsfeltet har vært dårlig utforsket, men nyere arbeid har kastet lys over geologien i Oppdalsområdet. I området finner vi, i tillegg til sedimentære bergarter, to typer lavabergarter; basalt dannet ved spredning på havbunnen, og bergarter dannet ved eksplosive, undersjøiske vulkanutbrudd. Disse bergartene har også en helt særegen kjemi - vi må til Alpene og Himalaya for å finne noe liknenede! U-Pb zirkon geokronologi viser at bergartene ble dannet for omtrent 475-470 millioner år siden, altså etter ofiolittene i Trondheimsfeltet, kanskje over en døende subdusjonssone? Så, hva kan disse bergartene fortelle oss om hva som skjedde under lukningen av Iapetushavet? Og hvordan henger det sammen med resten av Trondheimsfeltet, og andre ofiolitt- og  øybuebergarter i Norge?

Bildene under viser putelava og pyroklastiske bergarter:

 

 

 

Oppdatert: 09.05.2022

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost:

Tilbake