NGF Oslo -Torsdag 7. mars 2019 - kl. 19:00

Miljøgifter i geomiljøet, spor fra fortiden, bekymring for fremtiden

Foredrag ved Gijsbert D. Breedveld, professor II – Miljøgeologi, Institutt for geofag og Norges Geotekniske Institutt.

Mens forurensning av luft og vann har lenge vært kjent som følge av direkte synlige effekter, har vår måte å håndtere undergrunnen på ikke vært ansett som et problem før 1970-tallet. Geomiljøet har lenge vært ansett som en uendelig søppelkasse. ”Grav et hull og dekk til” var løsningen for det meste av avfallet vi ønsket å kvitte oss med. Under industrialiseringen ble mer og mer komplisert kjemiske forbindelser tatt i bruk, uten at rutiner for avfallshåndtering ble vesentlig endret. Deponering og tildekking fortsatte uten hensyn til nedbrytbarhet eller giftighet til stoffene og muligheten for spredning i miljøet.
At forurensning av geomiljøet virkelig kan ha alvorlige konsekvenser ble man internasjonalt først klar over på 1970-tallet. I 1978 erklærte president Jimmy Carter bydelen Love Canal til et føderalt nødstilfelle. Bydelen var bygget på et tidligere farligavfallsdeponi. Tilsvarende problemer ble oppdaget i Lekkerkerk i Nederland (1980) og i Tyskland der deponiet ved Georgswerder i Hamburg har blitt brukt til deponering av 10-talls tonn klorerte dioksiner. Pr. i dag har European environment agency estimert at det kan være 2,5 millioner forurensede områder i Europa.
Hvorfor har forurensning av geomiljøet fått så lite oppmerksomhet? Og har vi lært noe av våre tidligere feil eller genererer vi fortsatt problemer for fremtidige generasjoner?
Gijs Breedveld vil belyse disse spørsmål med utgangspunkt i forskningsarbeidet som ser på oppførselen til gamle og nye miljøgifter i geomiljøet.

Download poster : PDF / JPG

Sted: Institutt for geofag, Blindern

Oppdatert: 27.02.2019

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost:

Tilbake