NGF Oslo - Torsdag 10. februar 2022 - kl. 19:00

Lars Eivind Augland (Institutt for geofag): "Dyptiden i høyere oppløsning. Goldschmidt lab: ny nasjonal infrastruktur for høy-presisjons geokronologi – status og nylige studier, planer og visjoner"

Sted: Institutt for geofag, Blindern og zoom:

https://uio.zoom.us/j/69380514879?pwd=cTZ4ZkRzaGo1QzZhSWk2UzRMK3oyQT09

Dyptiden i høyere oppløsning
Goldschmidt lab: ny nasjonal infrastruktur for høy-presisjons geokronologi – status og nylige studier, planer og visjoner

Uran-bly høy-presisjon geokronologi-laboratoriet ved Institutt for geofag har nå vært i drift i tjue år, og etter at Forskningsrådet valgte å finansiere nye geokronologi-lab’er som del av Goldschmidt Labororatoriet for mikroanalyse og høypresisjons-geokronologi, vil vi nå få et nytt geokronologi-laboratorie i verdensklasse her på instituttet i Oslo.
I løpet av de tjue årene den gamle lab’en har vært i drift, har det vært en betydelig utvikling i metoder og instrumentteknologi som har muliggjort mer nøyaktige og stadig vekk mer presise aldersdateringer av bergarter (mineraler). Det har blant annet gjort at kronostratigrafien får stadig høyere oppløsning (usikkerheten på de geologiske grensene blir mindre og mindre) og gitt oss mulighet til å korrelere hendelser i den geologiske historien innenfor stadig mindre usikkerhetsintervaller. På den måten har vi langt mer robuste verktøy for å teste hypoteser om årsakssammenhenger, for eksempel sammenhengen mellom distinkte pulser av vulkanisme i store magmaprovinser og klimaendringer (og masseutryddelser), eller utviklingen av forskjellige faser i en orogenese.

Når vi nå er i full gang med bygging av en ny geokronologi-lab i Oslo, passer det fint å oppsummere forbedringene vi allerede har implementert de siste årene gjennom noen eksempelstudier. Jeg vil blant annet vise resultater fra nylige studier i Oslo-feltet, med relevans for eksempel for den ordoviciske tidsskala, og fra de Sibirske trappene som vi gjennom høy-presisjonsdateringer har kunnet vise var mye større i omfang enn tidligere antatt, samt ferske, upubliserte resultater fra andre deler av verden. Videre, vil jeg kort introdusere Goldschmidt lab, med nye U-Pb og Ar-Ar geokronologilab’er, og vise litt bilder av installasjon av nye instrumenter, før jeg skal si litt om hvilke muligheter vi får og hva vi ønsker å få til med våre nye «cutting-edge» laboratorier når de kommer i drift i løpet av året.

Tykke dolerittsiller i Karoo magmaprovins, Sør-Afrika

Et flunkende nytt massespektrometer pakkes ut
Katodeluminisens-foto av en zirkon - gullstandarden i høy-presisjons U-Pb geokronologi.

 

 

 

Oppdatert: 29.01.2022

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost:

Tilbake