NGF er en upolitisk, tverrfaglig og vitenskapelig forening stiftet i 1905.

Foreningen har seks lokalforeninger: I Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Harstad.

Foreningens sekretariat ligger i Trondheim og huses av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sekretariatet bemannes av en generalsekretær og en sekretær/prosjektleder på heltid.

Foreningen samler et flertall av landets profesjonelle geovitere, men er også åpen for studenter og andre med interesse for geofagene. Som et prøveprosjekt scannes eldre utgaver av NGT, og disse legges ut på nettet: http://foreninger.uio.no/ngf/ngt/ (gi oss gjerne tilbakemelding på dette, hvor enkelt er det å finne artikler du er på jakt etter?) Illustrasjonenen (i PowerPoint-oppløsning) fra "Landet blir til" har vi også lagt ut: http://foreninger.uio.no/ngf/boka/

Tidsskriftet Fossils & Strata er også scannet og linket opp mot våre sider.

Norsk Petroleumsforening (NPF) har egne møter der NGFs medlemmer kan delta,
les mer på deres internettsider:
http://www.npf.no/

Vi har også et samarbeide med Society of petroleum engineers (SPE) -
les mer på deres nettsider: http://oslo.spe.org/

Samt AAPG http://www.aapg.org/regions/european.cfm

Les også : http://www.geologi.no/

Oppdatert: 22.08.2019

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: