Tannhelsetjenestens rolle ved omsorgssvikt og overgrep mot barn:
Hvorfor spør vi ikke?

Torsdag 7. mai 2009
"The role of the dental team in child protection in the UK" ved Richard Welbury, Storbritannia

"Försummelse (neglect) av barn -definitioner, orsaker och konsekvenser" ved Annlis Söderholm, Finland: PowerPoint-fil (handouts) og sammendrag

"Hvordan krenkede barn blir syke voksne" ved Anna Luise Kirkengen, Norge

"Omsorgssvikt og overgrep i et rettsmedisinsk perspektiv" ved Kari Ormstad, Norge

Barnevernsloven ved Rikke Lassen, Norge

Innlegg fra de nordiske barneombudene. Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge

Fredag 8. mai 2009
"Tannhelsetjenestens rolle ved mistanke om overgrep mot barn"


"Emosjonelle følger av omsorgssvikt og overgrep" ved Hans Ole Korsgaard, Norge