NFP-seminaret “Kosthold og helse hos barn”

PROGRAM

Torsdag 30. oktober

 

Klinisk ernæringsfysiolog, Else R. Holsdal, St. Olavs Hospital, Trondheim

Forebyggende kosthold for barn og unge

Kosthold til barn med spesielle behov

 

Docent Peter Lingström, Avdelningen för cariologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Kost och karies på 2000-talet

Seksjonsoverlege Hans-Jacob Bangstad,Ullevål Universitetssykehus, Moderne diabetesbehandling

Eva Edblad Spesialist i pedodonti, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge, TkNN, Pedodonti ved TkNN

 

Sissel Nicolaisen, spesialist i pedodonti, Tannhelsetjenesten i Buskerud, Pedodonti i Australia , fra min ”Working Holiday” i Western Australia

Fredag 31. oktober

Övertandläkare, specialist i protetik Ann Lindunger. Avdeling for protetik, Eastmaninstitutet. Stockholm,

Juvenil protetik, en översikt

Protetik vid mineraliserings-störningar såsom Amelogenesis Imperfecta, Dentinogenesis Imperfecta, MIH

 

Paneldebatt: Still panelet pedodontiske spørsmål

Panel: Professor Ivar Espelid, docent Peter Lingström, övertandläkare Ann Lindunger, fylkestannlege Inger Melø, Sør-Trøndelag.

Ordstyrer: Kari Storhaug, avdelingssjef ved TAKO-senteret