NFP-seminaret “Pedodonti anno 2007”

 Referat og hand outs

Torsdag 8. november

Professor Svante Twetman, Københavns Universitet

Kariesprevention før førskolebarnet, skolbarnet och tonåringen.

Hand outs her..

Referat her..

Övertandläkare Odont Dr Birgitta Jälevik, Specialistkliniken för Pedodonti och Sjukhustandvård

SU/Mölndal

Diagnostikk, forekomst og behandling av pasienter med MIH (Molar Incisor Hypomineralisation)

Hand outs her: Hovedforedrag Tillegg: 2 3 4 5 6 7

Referat her..

 

Fredag 9. november

Professor Lisa Papagiannoulis, University of Athens, Department of Paediatric Dentistry

Anticariogenic capacity of restorative materials in paediatric dentistry. In vitro evidence vs clinical efficiency

Hand outs her..

Referat her..

Tannlege med spesialutdanning i pedodonti Veslemøy E. Bjørkeng

Tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag

Utfordringer i pedodontistens hverdag

Hand outs her..

Referat her..

Tannlege Sissel Koller Sundnes,

Tannhelseetaten Oslo KF

Utfordringer i spesialavdelingens hverdag

Hand outs her..

Førsteamanuensis Marit S. Skeie, UiB

Småbarns tannhelse - fra forskning til praksis

Hand outs her..

Manuskript her..

Panel: Professorene Magne Raadal (UiB), Claes-Göran Crossner (UiT), Ivar Espelid (UiO) og Birgitta Jälevik

Ordstyrer: Tannlege og visepresident i NTF Inger-Lise Mathiesen

Still panelet pedodontiske spørsmål

Det blir ikke utarbeidet referat fra paneldiskusjonen.