NORSK FORENING FOR PEDODONTI (NFP) satte temaet omsorgssvikt på dagsorden og arrangerte seminar i samarbeid med TAKO-senteret og Den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold, på Hankø i Fredrikstad kommune 9. og 10. november 2006. Nær 140 lydhøre deltakere var tilstede de dagene.
Tema: Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn

 

Referat 1 fra seminaret....klikk her (Palm, Rønneberg, Friis og Ormstad)

Referat 2 fra seminaret....klikk her (Hjermann, Bentgson, Grimsæth og Misvær)

Oppsummering av paneldebatten....klikk her

Foredragsholdernes Powerpoint-presentasjoner finnes det lenker til etter hvert navn

 

Torsdag 9.11

Åpning av seminaret ved barneombud Reidar Hjermann. Hjermanns presentasjon vil bli publisert senere.

Overtannlege Kristina Palm (Presentasjon). Om barnemishandling og overgrep. Diagnostikk, forekomst og tannhelsepersonellets rolle. Erfaringer fra Sverige.
Palm har utarbeidet noen retningslinjer for bruk i Sverige: Hjälp mig Jag är så rädd Råd & Riktlinjer för hälso-, sjuk- och tandvårdens omhändertagande av misshandlade och sexuellt utnyttjade flickor och pojkar. Palm har tidligere i år hatt et foredrag om temaet og her er sammendraget.

Spesialist i pedodonti Anne Rønneberg. (Presentasjon) Tannhelsepersonellets rolle. Erfaringer fra Norge.

Psykolog Mette Bengtson (Presentasjon) . BUP's møte med barn og ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Bidrag i tverrfaglig samarbeid.

Psykolog Anne Friis.(Presentasjon) Barnevernets rolle ved overgrep og barnemishandling

Rettsmedisiner Kari Ormstad (Presentasjon). Barnemishandling og seksuelle overgrep sett fra en rettsmedisiners synsvinkel.

Fredag 10.11

Politiinspektør Camilla Grimsæth(Presentasjon). Familievold - ansvar for alle

Paneldebatt: Hvordan kan tannhelsepersonell bidra i det tverrfaglige samarbeidet for å avdekke barnemishandling og overgrep?
Deltakere i paneldebatten:


Helsesøster Nina Misvær (Presentasjon), Kristina Palm, Anne Rønneberg , Mette Bengtson, Anne Friis, Kari Ormstad og Camilla Grimsæth
Leder av paneldebatten: Kari Storhaug