Norsk forening for pedodonti arrangerte 2-dagers seminar i Kristiansand 31. oktober og 1. november 2002

Tema: De "tunge" barnepasientene

Bakgrunn:
Alle barn har krav på god tannhelse. Også de "vanskelige" barna som av medisinske, psykiske og/eller odontologiske årsaker representerer de største faglige utfordringene. Hvordan skal tannhelsepersonell møte disse kravene i en travel hverdag med mangel på personell og krav til inntjening? Hvilke personellgrupper gjør hva? Hvordan kan de "tunge" barnepasientene sikres et godt tannhelsetilbud når tannleger og penger er mangelvare? Bør penger følge pasienten? Er det aktuelt å bruke incentiver for å gjøre det attraktivt for tannhelsepersonellet. Kompetanse og deling av arbeidsoppgaver mellom ulike personellgrupper. Skal tannlegene kun ta seg av de "tunge" oppgavene i tannhelsetjenesten? Hvordan skal personellet beholde motivasjonen og unngå utbrenthet?

For hver foredragsholder er det angitt lenker til referater. For noen foredragsholdere er det også tilgang til bilder (PowerPoint-presentasjoner) som ble vist.

Innleder

Foredragets tittel. Lenke til referat

Lenke til PowerPoint-presentasjon

Professor Ivar Espelid, UiO, Oslo

Hvilke barn har spesielle behov?

Bilder

Senterleder Kari Storhaug, TAKO-senteret, Oslo

De ressurskrevende barna - hvordan prioritere?

Bilder

Professor Magne Raadal, UiB, Bergen

Redde og engstelige barn - sedasjon og narkose

Bilder

Viceovertandlæge Anna-Lena Hallonsten, København

Barnets rättigheter och tandvården

 

Övertandläkare Ylva-Britt Wahlin, Umeå universitet

Oral helse hos medisinsk kompromitterte barn

 

Seniorrådgiver Liljan Smith Aandahl, Sosial- og helsedirektoratet, Oslo

Hva er viktig? Og hvorfor blir det viktig?

 

Førsteamanuensis Astrid Richardsen, BI, Oslo (psykolog) Utbrenthet blant helsepersonell Bilder
Paneldebatt

BILDER FRA MØTET

 

Møtet ble arrangert i samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder

 

Siden er oppdatert 29.11.2002