Referat fra innlegget til Liljan Smith Aandahl

Hva er viktig? Og hvorfor blir det viktig?


Liljan Smith Aandahl gjorde et poeng av at vi bør slutte å snakke om de "tunge" barnepasientene. Alle barn har krav på god tannhelse! Vi skal være med å bidra til at alle barn kan få god tannhelse. Det som er viktig, er viktig fordi det er på dagsorden. Og hvis det er noe vi synes er viktig, må vi få det på dagsorden. Et eksempel er 5-åringenes tannhelse som har blitt dårligere. For å få vite det er vi avhengig av rapportering. Hvis vi skal rette større oppmerksomhet mot denne gruppen med "tunge" barnepasienter, må vi vite noe om dem. Rapporteringen og fylkenes årsmeldinger sier ikke noe om disse tunge gruppene. Og spørsmålet er om vi trenger noen opplysninger som ikke rapporteres i dag.

Hun redegjorde også for det nye Sosial- og helsedirektoratet som Helsetilsynet er en del av. Det ble nevnt hvilke oppgaver Direktoratet har, og hvilke virkemidler det har.

Referent: Anne Timenes Mathisen