Bilder fra NFP seminaret i Kristiansand 2002

Fotograf: Harald Ulvestad

 

Paneldebatt ledet av Jan Henrik Andersen

 

Liljan Smith Aandahl

 

Magne Raadal

 

Ola J. Basmo

 

Per Seglens legendariske sang "Phantombrigaden" var obligatorisk ved propedevtikkundervisningen for studenter ved fakultetet i Oslo. Den avbildede "rebusen" symboliserer den uskrevne teksten. Harald Ulvestad var forsanger under middagen.