Anna-Lena Hallonsten hadde kalt sitt innlegg:

Barnets rättigheter och tandvården og gikk ut fra tre dokumenter for å belyse dette.Det første dokumentet var FN's deklarasjon om barns rettigheter. Denne ble undertegnet 20. november 1989 og er viktig for at barn skal bli hørt. Hun fokuserte spesielt på artiklene 1, 3, 12/13, 19, 23 og 24.
Det andre dokumentet var en rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe der mandatet var å heve kompetansen om barn i helsesektoren, Åtgärder för att stärka barnkompetensen innom hälso- och sjukvården. Anna-Lena Hallonsten mener at tannhelsesektoren også trenger en slik kompetanseheving, og at vi bør samarbeide med resten av helsesektoren om dette.
Åtgärder för att stärka barnkompetensen i tandvården:
Utdannelse:
" Mödravårdspersonal/ barnavårdspersonal bør utdannes i tannhelsefremmende tiltak.
" Mulighetene til konsultasjon hos spesialist i pedodonti bør økes for personalet i tannhelsetjenesten og i privat praksis.
" Kurs i barnetannpleie bør utformes og gjennomføres for dem som har liten erfaring.
" Barnetannpleie gis en bredere plass i grunnutdannelsen av tannpleiere.
" Tannpleiere bør etterutdannes.
" Tilstrekkelig utdannelseskapasitet i pedodonti og ortodonti.
" Informasjon og generelle råd om tannhelse bør legges ut på nettet.

Organisasjon, ressurser, tjenester
" Samarbeidet mellom tannhelsetjenesten og barneleger/BVC-sykepleiere bør kvalitetssikres.
" Opprettes flere stillinger for spesialkompetanse i pedodonti.
" Barnetannpleien bør kvalitetssikres.
" Landstingene(fylkene) bør utforme og videreutvikle behandlingsprogram for barnetannpleie
" Styrke forebyggelse for barn med foreldre med innvandrerbakgrunn.
" Opprettholde de to (i Sverige) kompetansesentra for pasienter med små og mindre kjente handikapp.

Tannhelsen må kobles til resten av helsetjenesten.

Det siste dokumentet heter Vårdens svåra val, SOU 1995:5, og handler om prioritering i tannpleien. Anna-Lena Hallonsten mener at tannlegen presses både ovenfra og nedenfra - må prøve å gjøre et godt arbeid for de som trenger oss mest - prioritere. Hun fremholder også at det er bra at vi prioriterer forebyggelse og barn og unge 0 - 18 år. Se informasjon fra Svenska Pedodonti Föreningen

Referent: Anne Sørlie Krogenæs