Norsk forening for pedodonti

arrangerte 2-dagers seminar i Tromsø 9.-10. november 2001

PROGRAM:

Fredag 9. november:

6eren - tannsettets mest reparerte?

Professor odont. dr. Ingegerd Mejàre (Stockholm): Kariesutvecklingen (prevalensdata) från eruption till 26 års ålder i en svensk kohort REFERAT
Lektor Kim Ekstrand (København): Forebyggelse i stedet for terapi (bl.a. Nexø-prosjektet). REFERAT
For ytteligere informasjon om Nexø-prosjektet se http://www.nexodent.dk/
Professor dr. odont. Ivar Espelid (Bergen): Likt og ulikt om 6ere i Norge REFERAT
Kjeveortoped Randi Arnesen (Bergen): 6eren i kjeveortopedisk sammenheng REFERAT
Lørdag 10. november:

Pasienten uteblir - hva gjør vi?

Innledning ved førsteamanuensis dr. odont. Erik Skaret PowerPoint-presentasjon (Bilder)
Fylkestannlege Endre Dingsør
Rådgiver dr. odont. Nina J. Wang
Professor dr. odont. Jostein Grytten
Ordstyrer: Professor dr. odont. Magne Raadal
Siden er oppdatert 13.12.01
Til NFP sin hovedside