Ingegerd Mejare refererte fra Vesterhanigestudien.  Hun har studert utvikling av approksimalkaries ved hjelp av BW's fra en stor gruppe pasienter:

ANTALL

374

536

367

267

ÅR

6 år

12 år

22 år

26 år

Behandlingsnivået var lavt i gruppen 10-22 år (p.g.a. lav behandlingskapasitet), og da pas. ble oppsporet etter 4 år (26 års alder) hadde de gått lite til tannlege i disse årene.  Man kunne derfor følge kariesutviklingen. Det hadde vært et godt og systematisk profylakseprogram i skolen/den offentlige tannpleien.  Fluorskylling i skolen ble innført i 1970, samtidig som fluortannkremen kom.  Fluorskylling ble praktisert fram til 1991.  I tillegg ble det utført fluorpensling, børsteinstruksjon, kostholdsrådgivning og motivasjon.

Generelle slutninger:  Hvis det er en dentinskade i melkemolarene, er det 3 x større risiko for karies i 6'erne.

Karies i 6'eren:

                        caries rate:       =          1,3       hvis 05'eren er frisk

                        relativ risk        =          15        hvis 05'eren har karies dist. opp til 12 år.

Gjennomsnittlig progresjonshastighet på appr. flater fra 4 dist. til 7 mes. på pas.

fra 11-22 år:

i emalje:           > 8 år fra D2 til D4

i dentin:            3,1 år fra D3 til D4

 Faktorer som styrer  progresjonshastigheten:

·         Kavitetsdannelse ·         Dybde på lesjonen ·         Type flate ·         Kariesaktivitet ·         Posteruptiv tannalder ·       Preparasjonsskade

Risikoflater mellom 12 - 22 år:

For ny karies               :           5 d, 6 d

Progresjon emalje-dentin:         okj- 7 m,  5 d

                                               ukj- 6 d

Progresjon i dentin       :           okj- 5 d

                                               ukj. 7 m, 6 d

OBS!! 5 d og 6 d går igjen!

Hvor mye karies man har ved 12-13 års alder, sier mye om kariesaktiviteten senere:

*          > ODMFS i dentin, risikofakt. for flere appr. karies.  Karies i dentin mes. på 6'erne: OBS! Risiko!

*          > 2 - 3 appr. emaljelesj. v/12 års alder. Risiko for mer approksimalkaries.

Risiko for relativ rask progresjon for minst 1 lesjon, men man kan ikke forutsi hvilken!

Risiko for progresjon av karies i 6'eren mesialt:

fra 6-12 år = D2 - D4, 4 x raskere de første 4-5 årene etter erupsjon enn senere.  Disse bør følges opp med røntgen hvert år!

Vibeke Qvist har undersøkt utv. av karies i forbindelse med prepareringsskade.  Behov for operativ behandling (observasjonstid = 7 år)

Uskadete flater:            7%

Skadete flater:              28%

Bruk Inter Guard!

Kari Meltzer, Referent