Norsk forening for pedodonti

arrangerte 2-dagers seminar i Tønsberg 9.-10. november 2000

Skal vi miste munn og mæle dersom melketenner ikke er hele?

Foredragsholdere:

Dr.odont. Nina J. Wang (Norge)

Professor dr.odont. Sven Poulsen (Danmark)

Odont.dr. Lill-Kari Wendt (Sverige)

Överläkare Ragnar Jonsell (Sverige)

 

Panelet (Foto: Ellen Beate Dyvi, NTF)

 

Salen følger interessert med (Foto: Ellen Beate Dyvi, NTF)

 

Paneldeltakere ( i tillegg til innlederne):

Tannlege Mari Storrø
Tannpleier Grete Evensen Øvrum
Helsesøster Nina Misvær
Ordstyrer: Fagsjef Ola J. Basmo

Siden er oppdatert 24.11.00

Til NFP sin hovedside