Karies hos 0-5 åringer

Svein Poulsen var i sitt foredrag opptatt av at karies i gruppen 0-5 år har har vært et tema for mye forskning internasjonalt. Kariesforekomsten hos småbarn viser en stor økning fra ett til to-års alder og videre fra tre til fem-års alder. Kariesprogresjonen er raskere i melketenner enn i permanente tenner. Det er viktig å bygge et "pedodontisk nettverk" i Norden der vi deler erfaringer og barns tannhelse trenger gode advokater i en tid hvor det fokuseres mye på teknologiske nyvinninger i andre deler av odontologien. WHO sine målsettinger bør utvikles videre hvor det ikke bare fokuseres på gjennomsnittstall for karieserfaring, men også at individet har en holdning til tannpleie som ikke preges av angst og frykt. Poulsen konkluderte med at tidlig behandling av risikobarn med virksomme metoder er viktig og det vil vise foreldrene at det nytter. Men det er også viktig at det stadig er en populasjonsrettet profylakse basert på effektiv formidling av det tradisjonelle tema fluor og hygiene til publikum.

Klikk her dersom du ønsker å se på bildene (Krever Microsoft Internet Explorer versjon 4 eller nyere)