Ragnar Jonsell stilte spørsmålet om hvorfor ikke munnen sees på linje med andre kroppsdeler og sykdom i munnen på linje med andre sykdommer. I barnets to første leveårer det viktig at ulike profesjoner samarbeider og utnytter hverandres kompetanse. Folk gjør ikke lenger som helsepersonellet sier. Vi kan ikke lenger bruke pekefingeren. Jonsell mente at barn med karies kanskje også har risiko på andre områder og at slike opplysninger kan være nyttige for den generelle helsetjenesten. Helsesøster er viktig fordi 99% av barna kommer dit. Jonsell utfordret tannhelsepersonellet ved å stille spørsmålet " Når traff du din helsesøster sist?" Han viste til 80/20 regelen dvs. at 20% av barna trenger 80% av barnvårdens tid.

Klikk her dersom du ønsker å lese autoreferat