Hva vet vi om kariessituasjonen hos småbarn i Norge?

Wang viste til de nasjonale tannhelsedata i rapportene fra Statens helsetilsyn. De nyeste tallene viser for en økning i gjennomsnittlig dmfs og andelen barn som er uten fyllingskrevende karies synker. Wang diskuterte ulike forhold som gjør at disse tallene er usikre og mente at "karies-økningen" hadde fått ufortjent stor oppmerksomhet. Hun konkluderte med at karies likevel er et problem for småbarn, men vi vet ikke om problemet er økende. Vi vet for lite om årsakene til at så mange av småbarna har karies. Hun regnet med fra egne undersøkelser at i Den offentlige tannhelsetjenesten ble det brukt en klokketime pr. barn pr. år.

Norske tannleger stoler mer på fluors effekt enn skandinaviske kolleger. I Danmark legger tannlegene størst vekt på hygiene og i Sverige mest på kosthold. Wang mente at vi nå må diskutere hvilke tiltak som kan settes inn og at det er viktig at helsepersonell unngår å gi ulike profylakse-budskap til denne gruppen.

Klikk her dersom du ønsker å se på bildene (Krever Microsoft Internet Explorer versjon 4 eller nyere)