Lill-Kari Wendt hadde som utgangspunkt sine egne velkjente studier fra Jönköping basert på 700 barn. Hun viste at den svenske Socialstyrelsen sine statistikker gir en underestimering av den virkelige kariessituasjonen når også initiale kariesskader tas med og røntgenopptak inkluderes. Hun har påvist betydelig dårligere tannhelse hos invandrerbarn. Barn som uteble fra helsestasjon hadde mye mer karies når de dukket opp. Synlig plakk ved ett og to-årsalder er en god prediktor. Tidlig gode tannbørstevaner gir gode resultater senere, de gode vanene vedvarer. Studier over fyllingskvalitet viser at fyllingene i det primære tannsettet er dobbelt så mange, varer halvparten så lenge, og er vanskeligere å legge. Det er viktig å komme i god dialog tidlig med foreldrene. God og systematisk profylakse gir mindre terapibehov. Alle barn har rett til god tannhelse og alle foreldre vil sine barns beste. Godt samarbeid med foreldrene legger grunnlag for god tannhelse.

Klikk her dersom du ønsker å se på bildene (Krever Microsoft Internet Explorer versjon 4 eller nyere)