NFP-seminar 15.-16. november 2012

“Barnet mangler tenner, hva gjør jeg, og når?”

 

Det er lenket til "handouts" for de foredagsholdere som har gjort disse tilgjengelige. 

 

Torsdag 15. november

 

09:00 Registrering og kaffe

 

10:00 Åpning av seminaret

Arne Aasan, fylkestannlege i Hordaland

Anne Rønneberg, leder av NFP

 

10:10 Tverrfaglig samarbeid ved tannagenesi hos barn

Spesialtannlege, dr.odont Stefan Axelsson

Spesialtannlege, dr.odont Eirik Ambjørnsen

TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus

 

11:00 Kaffepause og utstilling

 

11:30 Kjeveortopedi hos kronisk syke barn

Spesialtannlege, dr.odont Stefan Axelsson

TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus

 

12:30 Lunsj

 

13:30 Hva skjer ved Senter for odontofobi (SFO)?

Tannhelsesekretær Anne Karin Haga, Senter for odontofobi, UiB

 

13:45 Ny lærebok: Behandling av angst for tannbehandling og odontofobi

Professor Erik Skaret, UiO

 

14:30 Generalforsamling i NFP

Møte i spesialistseksjonen

 

17:30 Besøk ved ”Odontologen”

Omvisning ved Institutt for klinisk odontologi, UiB

 

20:00 Festmiddag


 

 

Fredag 16. november

 

 

09:00   Kognitiv adferdsterapi

Spesialistkandidat Arne E. Jacobsen

Institutt for klinisk odontologi, UiO

 

09:30   Kasuspresentasjon

Spesialist i pedodonti Cecilie Gravdahl Pedersen

Tannhelsetjenesten i Vestfold

 

09:45  Pasientsikkerhet og kvalitet i helse- og tannhelsetjenesten

Seniorrådgiver Ragnhild Elin Nordengen

Helsedirektoratet

 

10:15 Pause med utsjekking og kaffe, utstilling

 

10:45   Rapport fra vertsfylkene

Fylkestannlegene Helene Haver, Arne Aasan og Bent Rønnekleiv

 

11:30 Paneldebatt: Still panelet pedodontiske spørsmål

Leder av paneldebatten: Førsteamanuensis Marit Midtbø, UiB

 

Panel: Stefan Axelsson, Helene Haver, Arne Aasan, Bent Rønnekleiv,

Ragnhild Elin Nordengen, Erik Skaret

 

 

13:00 Lunsj og avreise