NFP-seminaret “Tannhelse hos alvorlig syke barn”

PROGRAM med lenker til referat/"handouts" fra seminaret

Torsdag 12. november 2009

0900

Registrering og kaffe

 

1000

Åpning av seminaret

 

1010

 

Universitetslektor, Anne-Lise Maseng Aas,

Avdeling for pedodonti og atferdsfag, UiO

Behandling av tannskader, noe nytt? Handout

1300

Overlege Kjersti Storhaug

Barneavdelingen, Sykehuset Telemark

Barn i sykehus; fokus på kreftbehandling, bivirkninger, senfølger, kost og ernæring

1400

Pause m/kaffe

 

1420

Overlege Kjersti Storhaug

Barneavdelingen, Sykehuset Telemark

Barn i sykehus; fokus på kreftbehandling, bivirkninger, senfølger, kost og ernæring

1515

 

 

1530

Spesialist i pedodonti, dr.odont Anne-Beate Sønju Clasen

Avdeling for pedodonti og atferdsfag, UiO

Tannlege Sissel G. Haram

Tannhelsetjenesten i Vestfold

Multiple cervikale rotresorpsjoner, erfaring fra utredning og behandling

 

2-åringsprosjekt i Vestfold

1600

Generalforsamling i NFP.

Møte i spesialistseksjonen

Referat

1700

Middelaldertur i Tønsberg m/forfriskninger

 

2000

Festmiddag

 

 

Fredag 13. november

0900

Forskningskoordinator Hilde Nordgarden og spesialist i pedodonti Nina Skogedal

TAKO-senteret, Oslo

Tannhelse

hos alvorlig syke barn. Handout

0945

Spesialist i pedodonti Eva Edblad

TkNN, Tromsø

Tannhelse hos barn på sykehus. Handout

 

1015

Førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie

Seksjon for barnetannpleie, UiB

Erfaringer fra samarbeid mellom tannhelsetjeneste og sykehus. Handout

1045

Pause/utsjekking/kaffe

 

1115

Seniorrådgiver Linda Endrestad

Vestfold

Tannbehandling når pasienten ikke har samtykkekompetanse - pasientrettighetsloven kap 4A. Handout

1145

Paneldebatt

 

Panel: fylkestannlegene Bengt Berger, Berit Binde og Tor Hildre, professorene Claes-Göran Crossner og Magne Raadal, overlege Kjersti Storhaug, seniorrådgiver Linda Endrestad.

Ordstyrer: Kari Storhaug, avdelingssjef ved TAKO-senteret

Still panelet pedodontiske spørsmål. Referat

 

 

Quality Hotel Klubben, Tønsberg