Norsk forening for pedodonti arrangerte 2-dagers seminar på Hamar 30. og 31. oktober 2003

Dag 1: Bedre føre var enn etter snar. Karies i det primære tannsett.

Dag 2: Benzodiazepiner (BZD) for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling av barn.

For hver foredragsholder er det angitt lenker til referater og tilhørende PowerPoint-presentasjoner (krever Adobe Acobat Reader).

Innleder

Foredragets tittel. Lenke til referat

Lenke til PowerPoint-presentasjon

Göran Koch, Sverige

Helseproblem og etisk utfordring

Bilder

Margaret Grindefjord, Sverige

Utvikling og omfang i førskolealder

Bilder

Lill-Kari Wendt, Sverige

Forebyggelse en utopi?

Bilder

Ordstyrer Reidun Stenvik, Oslo

Fra ord til handling. Diskusjon og "summegrupper" i plenum

Magne Raadal, Bergen

Behov og indikasjoner. Aktuelle medikamenter for bruk på barn

Bilder

Kari Kvakestad, Oslo

Praktisk bruk av BZD på barn

Bilder

 

Se også Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03

 

Møtet ble arrangert i samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark

Siden er oppdatert 20.11.2003

Til NFP sin hovedside