NFP-seminaret 2010 i Tromsø

“Har barn behov for spesialkompetanse?”

PROGRAM

Torsdag 4. november

Førsteamanuensis Anne B Skaare, og førsteamanuensis Bente Brokstad Herlofson
Institutt for klinisk odontologi, UiO

Slimhinneforandringer hos barn – en utfordring for tannhelseteamet – diagnostikk og håndtering

 

Professor Erik Skaret,
Institutt for klinisk odontologi, UiO

Hvorfor utvikler noen barn angst for tannbehandling etter traumatiske erfaringer og andre ikke?

   

Fredag 5. november

Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal
Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialistkandidat i pedodonti Anvor S. Rossow
Inst for klinisk odontologi / TAKO-senteret

Tannhelsetjenesten - en kunnskaps- og kompetanseorientert organisasjon

Kasus-presentasjon

Paneldebatt


Panel: avdelingsdirektør Kjell Røynesdal, ledere av de 6 kompetansesentrene inkl. TAKO-senteret: Ivar Espelid, Magne Audun Kloster, Carl Jacob Hansen, Sissel Bjørntvedt, Kari Storhaug m.fl.
Ordstyrer: Claes-Göran Crossner

Still panelet pedodontiske spørsmål