Norsk forening for pedodonti arrangerte 2-dagers seminar i Stavanger 4.-5. november 2004

Etter den søte syre kommer den sure svie.
Om diagnostikk, etiologi, behandling og forebygging av syreskadde tenner.

Referatene vil bli lagt ut etterhvert som de er klare.

PowerPoint-presentasjoner (pdf-filer) krever Adobe Acrobat Reader for å kunne leses.

Innleder

Foredragets tittel

PowerPoint-presentasjon

Ann-Katrin Johansson, Odont.Dr, forsker og overtannlege, Örebro, Sverige

Dentale erosjoner

  • Introduktion avseende dental erosion, definition av de olika typerna av tandslitage och epidemiologi
  • Diagnostik av dental erosion hos barn och ungdomar
  • Individrelaterade faktorer av betydelse för dental erosion
PowerPoint-fil (pdf format)
Tom Paulseth, spesialtannlege, UiB

Restaurering av erosjonsskadde tenner. Samarbeid med kjeveortoped.

  • Ulike materialer og teknikker for restaurering av syreskadde tenner
  • Ulike metoder for å skaffe plass til restaureringen
  • Erupsjon og intrusjon - kan vi utnytte det og kan vi gjøre det kontrollert?

PowerPoint-fil (pdf format). OBS filen er stor og kan ta lang tid å laste ned dersom du ikke har rask nett-forbindelse.

Tiril Willumsen, førsteamanuensis, UiO

Spiseforstyrrelser og erosjoner

  • Hva er en spiseforstyrrelse?
  • Hvordan forholder en person med spiseforstyrrelse seg til tannhelse?
  • Hva tenker/ tror kvinner med spiseforstyrrelser om erosjoner på egne tenner?
  • Kan vi som tannleger bidra til å hjelpe disse pasientene?
 
Anne Bjørg Tveit, professor, UiO

Erosjoner og fluor

Å kunne forebygge erosjoner er en sentral utfordring i odontologi. Noen har hevdet at fluor ikke er effektiv til å forebygge erosjoner, mens andre hevder det motsatte. En tannpastaprodusent mener å ha løsningen i sin nye tannpasta. Fluors virkemekanismer i relasjon til tannerosjoner. Hvilke fluorforbindelser kan tenkes å ha effekt i forebyggelsen av erosjoner?

PowerPoint-fil (pdf format)
Rådgiver Anniken Owren Aarum fra Sosial- og helsedirektoratet Bekymring for syreskadde tenner kun for spesielt interesserte? Offisielle ernæringsanbefalinger og matvaner 2004 venn eller fiende? PowerPoint-fil (pdf format)
 

 

Møtet ble arrangert i samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland

Siden er oppdatert 14.12.2004

Til NFP sin hovedside