LENKER:

Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av TMD

 

Last ned terapianbefaling fra Statens legemiddelverk (2003) her:

Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling


 

Meget nyttig oppslagverktøy for kliniske prosedyrer og prognosevurdering ved tanntraumer. Utviklet av J.O. Andreasen og medarbeidere.

http://www.dentaltraumaguide.org


 

 

Besøkende på denne siden etter 9.11.2004:

 

NFP organiserer tannhelsepersonell og andre som har interesse for barnetannpleie. Foreningens formål er bl.a. å arbeide for barnetannpleiens utvikling og praktiske anvendelse.


12th EAPD INTERIM SEMINAR

"Management of deep carious lesions in primary teeth"

 

 

Athens | 22 February, 2021

 

 

Dear Colleagues,

 

 

It is a great honor to invite you all on behalf of the EAPD Board and the Organizing Committee to the 12th EAPD Interim Seminar in Oslo, April 23rd and 24th of 2021. The main theme of the seminar will be “Management of deep carious lesions” divided into three different topics.


Excellent keynote speakers have undertaken the task of presenting the three topics of “Conventional restorative management of caries- Pulpotomy/pulpectomy and conventional restorative approaches “, “Biological restorative management of caries-Minimal intervention, Indirect pulp capping, Hall technique, etc.“ and “Dental materials used in children, evidence for their use, including new biomaterials, and guidelines for their use”, as they will also prepare the new Guidelines for the Academy.

 

During this Interim Seminar two more groups have been assigned the task of updating the Guidelines on MIH and the Guidelines on Sedation. Besides these important scientific topics, there is a parallel program supported by important local and international speakers on related subjects thus composing a very scientifically intense and interesting event.

 

It is unfortunate though that we will not have the opportunity to enjoy this interesting scientific content meeting in person. COVID-19 has changed the circumstances and has made us learn to communicate with alternative ways. As such, this meeting will be the second EAPD online event.

 

To find out more about the Congress, please follow these important links below:

 

 

Follow EAPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
 
 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret 13.10.2019

 

Vert for dette nettstedet er Universitetet i Oslo

 

 

 

 

 


EAPD interim- seminar 2021

NFP er samarbeidspartner for EAPD- interimseminar 2021 som vil bli heldigitalt. Påmelding er åpen nå. 

Hold av datoene og følg med på: eapd2021


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Admin